Naziv projekta pod oznakom K.03.2.2.06.0159:
Komercijalizacija energetski štedljivog, kontinuirano pogonjenog odmotača žice za diskontinuirane proizvodne pogone tvrtke Athena d.o.o

Opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj projekta je komercijalizacija, dodatno usavršavanje u svrhu poboljšanja proizvoda te serijska proizvodnja i globalna prodaja stroja ALH-500, energetski štedljivog, kontinuirano pogonjenog odmotača žice za diskontinuirane proizvodne pogone. Specifični primjeri gdje se stroj ALH-500 može upotrijebiti su pogoni za proizvodnju opruga, proizvodni pogoni za toplinsku obradu metalne žice te bilo koji drugi proizvodni pogoni koji u procesu proizvodnje zahtijevaju odmotavanje metalne žice s koluta.

Komercijalizacijom te serijskom proizvodnjom i globalnom prodajom stroja ALH-500 Athena d.o.o. će napredovati iz pozicije pružatelja tehničkih usluga u poziciju globalnog ponuditelja jedinstvenog proizvoda s vlastitom proizvodnjom, a time će se i u znatnoj mjeri povećati dodatna vrijednost ponuđenih proizvoda i usluga.

Ukupna vrijednost projekta:
6.000.000,00 HRK

EU sufinanciranje projekta:
1.540.560,74 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
01.07.2020. do 01.07.2022.

Kontakt osoba:
Manuela Ebner, manuela.ebner@athena.hr